نوشیدنی مالت گازدار با طعم آیریش (خامه ایرلندی)، دانژه آریا

نوشیدنی مالت گازدار با طعم آیریش (خامه ایرلندی)، دانژه آریا

نوشیدنی مالت گازدار با طعم آیریش (خامه ایرلندی)، این محصول همزمان با داشتن مقادیر زیادی از رازک و مالت دارای طعم ترکیب خامه ایرلندی می‌باشد.

سبد خرید