نوشیدنی مالت گازدار ساده(Black)، دانژه آریا

نوشیدنی مالت گازدار ساده(Black)، دانژه آریا

نوشیدنی مالت گازدار ساده(Black)، دانژه آریا، فرمولی مشابه ماءالشعیر کلاسیک دارد ولیکن رنگی تیره و طعمی همانند طعم برشتگی در آن وجود دارد که ناشی از استفاده از مالت برشته در این محصول می‌باشد.

سبد خرید