نوشیدنی مالت گازدار ساده(Classic)، دانژه آریا

نوشیدنی مالت گازدار ساده(Classic)، دانژه آریا

طعم پایه‌ای ماالشعیر را دارد و تنها از مالت و رازک تشکیل شده است. طعم تلخ آن به خاطر وجود مقادیر زیاد رازک است.

سبد خرید